Nhà máy nước mặt Sông Đuống; Tỷ phú Thái Lan nắm cổ phần nhà máy nước sạch; Bán cổ phần nước sạch Sông Đuống

Lo ngại qua việc nhà đầu tư ngoại mua bán cổ phần nhà máy nước sạch

Lo ngại qua việc nhà đầu tư ngoại mua bán cổ phần nhà máy nước sạch

11:50 Hoàng Trần

Mới nhất

Xem nhiều