Thái Bình bác chuyện phó chủ tịch tỉnh được bổ nhiệm thần tốc - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định việc bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Khắc Thận – phó chủ tịch UBND tỉnh – là đúng quy định – Ảnh: CTV

Theo đó, sau khi một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin về việc có nội dung tố cáo phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận được bổ nhiệm “thần tốc”, trái quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã giao Ban tổ chức tỉnh ủy truy lục hồ sơ, kiểm tra.

Ngày 14-7, Ban Thường vụ tỉnh ủy họp nghe Ban tổ chức tỉnh ủy báo cáo về quá trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ.

Thông cáo nêu rõ ông Nguyễn Khắc Thận tốt nghiệp Cử nhân cao đẳng kiểm sát hệ chính quy 4 năm (từ tháng 9-1991 đến tháng 6-1995); Cử nhân luật (hệ chuyên tu từ tháng 5-2001 đến tháng 1-2003) và Thạc sĩ quản lý kinh tế (từ tháng 9-2012 đến tháng 1-2015).

Việc điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, được cấp có thẩm quyền xem xét thấu đáo và quyết định khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của trung ương và của ban thường vụ tỉnh ủy.

Việc xem xét về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch công chức ở thời điểm ông Nguyễn Khắc Thận được bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch và chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ đã được thường trực tỉnh ủy và Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo.

Việc bổ nhiệm này còn căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phù hợp với thực tiễn của địa phương và không trái quy định của trung ương.

Về việc Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, tiêu chuẩn về ngạch công chức đối với chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND huyện, thành phố được sửa đổi thành “đủ điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương” là đúng thẩm quyền và để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tế công tác cán bộ của địa phương trong bối cảnh có nhiều cán bộ ở cấp huyện và các sở, ngành của tỉnh tuy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng chưa được dự thi nâng ngạch chuyên viên chính do chưa có chỉ tiêu.

Việc ông Nguyễn Khắc Thận được điều động, bổ nhiệm và giới thiệu bầu giữ 8 chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp tỉnh trong 13 năm (từ tháng 7-2006 được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng Tài nguyên – môi trường huyện Quỳnh Phụ đến tháng 7-2019 được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh) đều gắn với những yêu cầu cụ thể của công tác cán bộ ở địa phương.

Việc bổ nhiệm này được cấp có thẩm quyền xem xét kỹ lưỡng, khách quan trên cơ sở đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng yêu cầu của cán bộ và được thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, dựa trên uy tín và tín nhiệm đối với cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cho rằng việc một số kênh thông tin thời gian qua phản ánh sự việc liên quan đến quá trình điều động, bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Khắc Thận – phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình có một số nhận định, quy kết chưa thật chính xác, một chiều, thiếu khách quan và chưa được các cơ quan có trách nhiệm kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ nói riêng và công tác cán bộ của tỉnh Thái Bình nói chung.

ConCon trai bí thư tỉnh ủy làm bí thư Thành ủy Bắc Ninh: Việc này không vướng quy định nào