Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đang đề bạt một thế hệ chính trị gia trẻ mới,...