Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc giải ngân đầu tư công TP.HCM - Ảnh 1.

Thủ tướng làm việc với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên, ngày 18-7 – Ảnh: VGP

Thủ tướng vừa có quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số bộ, cơ quan, địa phương.

Các đoàn kiểm tra do Thủ tướng, 4 Phó thủ tướng và 2 bộ trưởng làm trưởng đoàn.

Cụ thể, đoàn kiểm tra số 1 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn, kiểm tra các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, một số địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên, ĐBSCL.

Đoàn kiểm tra số 2 do Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn, kiểm tra một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng.

Đoàn kiểm tra số 3 do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn, kiểm tra một số địa phương vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đoàn kiểm tra số 4 do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn, kiểm tra tại 2 bộ Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và một số địa phương vùng Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

Đoàn kiểm tra số 5 do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các bộ Y tế, Giáo dục và đào tạo.

Hai đoàn kiểm tra số 6 và 7 do bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tưlàm trưởng đoàn, kiểm tra một số địa phương không trùng với các địa phương đoàn kiểm tra của lãnh đạo Chính phủ.

Các đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào vấn đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc, các vấn đề phát sinh để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA năm 2020. Các nội dung khác phát sinh theo chỉ đạo của trưởng đoàn.

Thời gian kiểm tra từ ngày 18-7-2020 đến ngày 31-8-2020.

Thủ tướng yêu cầu các đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể gửi Thủ tướng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với từng địa phương, bộ ngành.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Phải Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Phải sờ gáy người đứng đầu