Công tác cán bộ “có vấn đề”

Tại hội nghị, góp ý về công tác cán bộ, Trung tướng Võ Văn Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, đồng tình với đánh giá về ưu điểm trong công tác cán bộ mà dự thảo văn kiện Trung ương để cập.

Tuy nhiên, ông Liêm cũng chỉ ra, trong nhiệm kỳ qua tỷ lệ cán bộ thuộc Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý vi phạm kỷ luật Đảng chiếm tỷ lệ cao, trong đó có nhiều vụ việc nghiêm trọng. Hệ quả này có nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do đánh giá cán bộ không công tâm, khách quan, dẫn đến việc điều động, bổ nhiệm cán bộ không chính xác và có trường hợp vi phạm nhưng vẫn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn. Cùng với đó, công tác quản lý cán bộ chưa chặt chẽ. Mặc dù hàng năm đều có phân tích chất lượng đảng viên, có nhận xét cán bộ nhưng vẫn không phát hiện cán bộ vi phạm, lại khen thưởng vì “hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đến khi có dư luận của xã hội, cơ quan chức năng vào cuộc đều tra thì mới phát hiện vi phạm.

“Nguyên nhân có phải là do tính chiến đấu còn yếu, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện nghiêm túc”, Trung tướng Võ Văn Liêm trăn trở. Theo Trung tướng Võ Văn Liêm, dự thảo báo cáo chính trị “chưa chỉ rõ những cán bộ có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực”. Đây là vấn đề quan trọng, cần được làm rõ, nếu không, trong nhiệm kỳ sau cũng không khắc phục được tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ.

Theo nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo, Đại hội lần thứ XIII của Đảng phải thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhằm đáp ứng được mong mỏi của nhân dân, trong đó đổi mới mạnh mẽ về thể chế vì đây là một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay. Về xây dựng Đảng, phải phát huy dân chủ mạnh mẽ hơn và đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần Bác Hồ đã dạy. Đó là công tác lãnh đạo phải hành động mạnh mẽ, tháo gỡ quyết liệt, gần dân, gần cơ sở. Cùng với đó phải phát huy dân chủ trí tuệ sáng tạo của người dân, trong đánh giá cán bộ làm sao phải bảo vệ được cán bộ tốt.

Đồng tình, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Chánh Trực kiến nghị cần tiếp tục tập trung chỉnh đốn Đảng theo lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “Đảng viên là người lãnh đạo và là đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Phải làm đúng pháp luật

Đề cập đến vai trò của công tác mặt trận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cần bổ sung nội dung tăng cường, mở rộng MTTQ Việt Nam để tiếp tục tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tinh gọn cần thực hiện với bộ máy chuyên trách mặt trận để hoạt động hiệu quả thiết thực. Cùng với đó là chăm lo, kiện toàn bộ máy chuyên trách của mặt trận làm sao ngang tầm, đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với chức danh Chủ tịch mặt trận.

“Mặt trận cũng phải phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Mọi hoạt động của Mặt trận phải đem lại lợi ích hợp pháp của nhân dân, qua đó tập hợp nhân dân vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và đối ngoại của Đảng; đồng thời tiến hành tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội”, ông Đảm lưu ý.

Trân trọng ghi nhận các ý kiến góp ý trách nhiệm, trí tuệ của các cán bộ cao cấp nghỉ hưu, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao đổi về một số nội dung đã được góp ý. Liên quan đến sai phạm của một số cán bộ vừa qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết theo kết luận của Trung ương, có một số cán bộ của TPHCM bị xử lý và điều này có gây ảnh hưởng tâm lý không tốt đến các cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, qua các sự việc trên, đội ngũ cán bộ thành phố phải tự nhìn lại mình, tự rút kinh nghiệm để làm đúng pháp luật.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM nhận diện được các vấn đề cần giải quyết nhưng thiếu hướng dẫn của Trung ương, hoặc gặp chồng chéo trong quy định của pháp luật như về lĩnh vực quy hoạch đô thị, đất đai và xây dựng có những chồng chéo phức tạp, gây vướng mắc trong thực hiện, mất nhiều thời gian tháo gỡ… Bài học TPHCM đã rút ra là khi giải quyết, nếu cấp dưới còn băn khoăn thì có thể đưa ra bàn bạc trong tập thể cơ sở, Ban cán sự Đảng, ban thường vụ…và khi cần thiết thì kiến nghị Trung ương thực hiện thí điểm. “Những hạn chế, yếu kém luôn được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm khắc phục”, ông Nhân nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, về vấn đề xây dựng Đảng, cần tiếp tục suy nghĩ để có cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra và thực hiện cơ chế lắng nghe ý kiến của người dân.

“Nguyên nhân có phải là do tính chiến đấu còn yếu, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện nghiêm túc”, Trung tướng Võ Văn Liêm trăn trở. Theo Trung tướng Võ Văn Liêm, dự thảo báo cáo chính trị “chưa chỉ rõ những cán bộ có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực”.