Từ 15-1-2019, tăng giá 3-10% hơn 1.900 dịch vụ y tế - Ảnh 1.