Thời gian gần đây, nhiều startup kỳ lân khổng lồ gây thất vọng khi giá cổ phiếu sụt mạnh sau khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), hoặc có trường hợp mất tới một nửa giá trị khi chưa lên sàn. Điều này cho thấy “bong bóng” giá trị của nhiều startup lớn hiện nay đang ngày càng phình to.

Startup kỳ lân là những công ty khỏi nghiệp được định giá từ 1 tỷ USD trở lên. Dưới đây là những giải mãvề việc giá trị của các startup kỳ lân có thể bị thổi phồng như thế nào.

Video: Wall Street Journal.