VIDEO: Chuyên gia bày cách chọn thực phẩm an toàn và chế độ ăn hợp lý trong mùa dịch - Ảnh 1.