Cụ cho biết, cuộc đời gần 90 tuổi nhưng có đến 80 năm đã gắn bó với cây lúa, mảnh ruộng nên mỗi vụ mùa kiểu gì cũng phải theo con cháu đi cày cấy. Ngoài ra, hàng ngày cụ vẫn miệt mài đan lưới, nuôi gần 100 con gà và mảnh vườn với đủ loại rau trái.