Trump sa thải Ngoại trưởng Tillerson vì “suy nghĩ khác nhau” – Video: C-SPAN