Yêu cầu nhiệt điện Vĩnh Tân thực hiện nghiêm biện pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Bãi tro xỉ của dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 – Ảnh: ĐỨC TRONG

Địa phương trên yêu cầu Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Ban quản lý nhiệt điện Vĩnh Tân khẩn trương hoàn thiện và sớm triển khai lắp đặt camera giám sát, vận hành công trình tưới nước giữ ẩm tại các kho than. Thời gian hoàn thành việc này chậm nhất là ngày 30-7.

Ngoài ra, các đơn vị trên phải lắp đặt bảng điện tử hiển thị thông số quan trắc tự động chất lượng môi trường tại nhà máy để công khai số liệu, làm cơ sở cho người dân kiểm tra, giám sát.

Các đơn vị tiếp tục cập nhật lại quy trình vận hành phòng chống bụi, phương án ứng phó các hiện tượng bất thường hoặc sự cố bụi phát sinh theo đúng thực tế.

Yêu cầu nhiệt điện Vĩnh Tân thực hiện nghiêm biện pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Bãi tro xỉ của dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 – Ảnh: ĐỨC TRONG

Nhằm giám sát chặt chẽ chất lượng nước thải công nghiệp sau xử lý được tái sử dụng để bơm tưới bãi xỉ, các đơn vị trên phải lắp đặt thiết bị giám sát tự động thông số kiểm soát độ mặn nước. Thời gian hoàn thành việc này chậm nhất trong tháng 10.

UBND Bình Thuận cũng giao Sở Tài nguyên – môi trường theo dõi, phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam trong việc hỗ trợ đầu tư hệ thống quan trắc cảnh báo, công khai thông tin về chất lượng môi trường như: Trạm quan trắc tự động chất lượng không khí trong khu vực dân cư, bảng điện tử hiển thị thông số quan trắc tự động chất lượng môi trường các nhà máy.

Trong đó, UBND huyện Tuy Phong phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét phương án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn từ trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường.

Xem xét kế hoạch di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bụi từ nhiệt điện Vĩnh TânXem xét kế hoạch di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bụi từ nhiệt điện Vĩnh Tân