Ông Nguyễn Ngọc Long, 44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, được Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cho thôi việc...