Trong cơn "ngáo đá", người đàn ông tự đốt xe máy của mình và phá mái tôn trèo sang nhà em gái, đâm tử vong...