Tổng thống Trump nói ông sẽ xem xét hành động quân sự chống lại Iran để ngăn nước này tiếp tục theo đuổi chương trình...