Tòa tuyên họa sĩ Lê Linh là tác giả duy nhất của truyện tranh nổi tiếng, buộc công ty Phan Thị xin lỗi và bồi...