Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần lúc 2 giờ 52 phút ngày 7.8.2020 tại Hà Nội sau thời gian lâm bệnh.