Hàng nghìn người tìm về làng Sình để xem gần 100 đô vật thi đấu tại lễ hội vật có tuổi đời trên 400 năm...